Bizi takip edin
|
EN

Akademik Yayınlar

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Sema Misci Kip and Zeynep Aksoy.
  (2021) Türkiye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Etik Algılarının Değerlendirilmesi.
  Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , No. Özel Sayı, 179-206,

Uluslararası

 • Zeynep Aksoy , Özden Gökdemir and M. İlgi Şemin.
  (2021) The Role of Community-based Health Practice on the Improvement of Healthcare Students’ Communication, Empathy and Perception of the Elderly: A Qualitative Study at Izmir University of Economics.
  Connectist: Istanbul University Journal Of Communication Sciences , No. 61, 33-51,
 • Zeynep Aksoy.
  (2018) The Idea of Europeanness: Perceptions of Erasmus Students in Turkey and the Netherlands.
  International Journal Of Communication ,
 • Zeynep Aksoy.
  (2018) Sürgünü Yaşatmak: Çerkes Hikayelerinde Kimliğin İnşası.
  Turkish Review Of Communication Studies ,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Zeynep Aksoy.
  (2016) Kültürlerarası İletişim Eğitiminde Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Gelişimi Öz Değerlendirmeleri Üzerine Bir İnceleme.
  Selçuk İletişim , Vol. 9, No. 3,

Uluslararası

 • Zeynep Aksoy , Ebru Uzunoğlu and Burcu Yaman Akyar.
  (2017) Study Abroad Process from Intercultural Communication Perspective: An Exploratory Study on Erasmus Experience in Turkey.
  Global Media Journal Turkish Edition , Vol. 8, No. 15, 11-34, ISBN: 1309-7601
 • Zeynep Aksoy.
  (2012) Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim.
  The Journal Of International Social Research , Vol. 5, No. 20, 292-303, ISBN: 1307-9581
 • Mine Saran , Gül Coşkun , Fulden İnal Zorel and Zeynep Aksoy.
  (2011) Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniveristesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma.
  Journal Of Yasar University , Vol. 6, No. 22, 3732-3747,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Zeynep Aksoy.
  (2020) KÜLTÜRLERARASI YENİ MEDYA: SOSYAL MEDYANIN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLERİ.
  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 3, No. 2, 126-144,
 • Zeynep Aksoy.
  (2019) An Exploratory Study on The Pofıle of Volunteer in Non-Governmental Organisations for Refugees in Turkey.
  Seitar Europa Congress
 • Zeynep Aksoy.
  (2019) New Media and Intercultural Communication.
  2nd International Conference On Cultural Informatics, Communication & Media Studies / Proceedings
 • Zeynep Aksoy.
  (2018) Doktor Hasta İletişiminde Metaforların İkna Gücü Olarak Kullanımı Üzerine Örnek Olay Çalışması.
  16th International Symposium Communication In The Millennium / Proceedings Of The 16th International Symposium Communication In The Millennium
  540-541, ISBN: 978-605-83703-5-7
 • Zeynep Aksoy.
  (2017) The Role of Short-term Study Abroad Experience on Intercultural Communication Competence.
  3rd International Conference On Communication And Management, / Abstract Book Of 3rd International Conference On Communication And Management
  ISBN: 978-618-81861-3-2
 • Zeynep Aksoy.
  (2017) Çerkes Hikayelerinde Diasporik Kimliğin Kurucu Unsuru Olarak Sürgün Travması.
  II. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi / II. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi Özet Metin Kitabı
  148-149,
 • Zeynep Aksoy.
  (2016) Expoloring Intercultural Communication in Expats’ Social Media Groups.
  International Conference On Studies In Humanities And Social Sciences / Proceedings Of International Conference On Studies In Humanities And Social Sciences
  108-116, ISBN: 978-93-84468-54-5
 • Zeynep Aksoy.
  (2012) Kültürlerarası İletişim ve Yönetimde Başarının Anahtarı: Kültürel Zekâ.
  Manas Üniversitesi / II_ International Communication Symposium 'New Communication Technologies And Social Transformation'
  1098-1111,
 • Zeynep Aksoy Beta Yayınları.
  (2015) Kültürel Zekâ: Kültürlerarası İletişimde Çağdaş Bir Yaklaşım.
  Yazar
 • Zeynep Aksoy.
  Kültürel Zeka Kuramı ve Türkçe Alanyazın Üzerine Betimsel Bir Analiz.
  231-238
  Selin Bitirim Okmeydan , Mine Saran.
  Kültürlerarası İletişim: İletişim Odaklı Güncel Yaklaşımlar.
  (2019), Eğitim Yayınevi,
 • Zeynep Aksoy.
  Postmodernite ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi: Parçalanmak mı Bütünleşmek mi?.
  241-254
  Eylin Babacan.
  Stratejik Pazarlama İletişimi: Temel Kavramlar.
  (2011), Gama Basım Yayın,
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.