Bizi takip edin
|
EN

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIM 101 Sağlık Kurumları Yönetiminin Temeller 3 0 3 6
HIM 103 Doğa Biliminin Temelleri 3 0 3 6
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 140 Sağlık Ekonomisine Giriş 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIM 102 Sağlık ve Toplum: Epidemioloji 3 0 3 6
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
HIM 203 Tıbbi Terminoloji 3 0 3 4
HIM 205 İlaç ve Toplum 3 0 3 6
MATH 150 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik 3 0 3 6
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 3 6
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
HIM 202 Sağlık Kurumlarında Pazarlama 3 0 3 6
HIM 204 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
HIM 206 Türk Sağlık Mevzuatı ve Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 3 6
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 31
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
HIM 301 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 3 0 3 6
HIM 303 Sağlık Kurumlarında İşlemler Yönetimi 3 0 3 6
HIM 305 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 3 0 3 5
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 311 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
ENG 310 On kosul İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
HIM 304 Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Satın Alma 3 0 3 5
HIM 306 Sağlık Kurumlarında Muhasebe 3 0 3 5
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 410 On kosul Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
HIM 401 Alan Uygulaması 4 12 10 18
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 5
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 4
HIM 402 Sağlık Politikası ve Planlaması 3 0 3 6
HIM 404 Sağlık Turizmi 3 0 3 6
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HIM 140 Etik Karar Verme 3 0 3 4
HIM 310 Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
HIM 350 Halk Sağlığı 3 0 3 6
HIM 360 Sağlık Yönetiminde Etik 3 0 3 6
HIM 370 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 3 0 3 6
HIM 380 Sağlık Psikolojisi 3 0 3 6
HIM 390 Sağlık Sosyolojisi 3 0 3 6
HIM 400 Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri 3 0 3 6
HIM 410 Sağlık Kurumlarında Sağlık Sigortacılığı 3 0 3 6
HIM 420 Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yönelimler 3 0 3 6
HIM 430 Sağlık Kurumlarında Ekonomik Analiz Teknikleri 3 0 3 6
HIM 432 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3 0 3 4
HIM 440 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 6
HIM 444 Sağlık İşletmelerinde Liderlik 3 0 3 4
HIM 450 Yaşlı ve Uzun Dönem Bakım Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 6
HIM 460 Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 3 6
HIM 470 Olağanüstü Durumlarda Sağlık Yönetimi 3 0 3 6
HIM 480 Sağlık ve Yaşam 3 0 3 6
HIM 490 Çevre Sağlığı 3 0 3 6
Diğer Notlar
Toplam İEU Kredisi:145
Toplam Ders Saati : 162
Toplam AKTS Kredisi:240

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.   Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak

şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar.Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine

getirmemiş kabul edileceklerdir.

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 11 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.
Seçmeli dersler;
               - 4 adet bölüm seçmeli dersi,
               - 7 adet bölüm dışı seçmeli derslerinden
alınmalıdır. 

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yönetimi Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için "10" adet GED (Genel Eğitim)  dersi

almakla yükümlüdür.
GED derslerinden;
               -3 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,
               -1 adeti "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından,
               -4 adeti "Sosyal Bilim alanından, (A ve C alanlarından 1'er adet, B alanından 2 adet olacak şekilde)
               -1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,
               -1 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.
 
 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.